Zahrady realizujeme podle předem připravených podkladů a jasně stanoveného výkazu výměr, který pomáhá předcházet nedorozumění a dovolí Vám lepší kontrolu provedeného. Na realizace používáme kvalitní rostlinní materiál, který si sami jezdíme vybírat k našim dodavatelům, díky tomu víme, jakou rostlinu Vám budeme sázet. Realizaci zahrady zvládneme kompletní včetně drobných stavebních úprav, dřevěných teras a jiných dřevěných prvků, práce s kamenem, zhotovení mlatových cest, výsadbu vzrostlých stromů či instalace osvětlení. Zahradu Vám po realizaci zvládneme také dovybavit mobiliářem vhodným pro venkovní použití. Disponujeme vlastní technikou jako je například kloubový nakladač, pásový bagr nebo kontejnerové auto což nám pomáhá ve flexibilitě provedení prací, kdy nejsme závislí na půjčovnách.