Jak pracujeme? 

Na naší první schůzce Vás chceme především poznat, seznámit se.

Chceme znát vaší představu o zahradě, s životem, který se bude v zahradě odehrávat. Proto je pro nás důležité se vás vyptat na všechny podrobnosti, abychom je promítli do našich návrhů.

Zajímají nás Vaše oblíbené barvy, domácí mazlíčci i koutky v zahradě, kde se rádi schováte s šálkem kávy.
Na základě našeho vyzvídání Vám navrhneme prostorové řešení. Pokud je více uvažovaných požadavků, tvoříme i více variant, které se konzultují a debatujeme nad ideálním řešením.
Fáze finální varianty, která vzniká z předchozích návrhů a podnětů. Jde se již více do hloubky celého návrhu, řešíme společně materiály, mobiliář a další nezbytnosti.
Dokončení celého plánovacího procesu přichází s projektovou přípravou a její dokumentací. Vizuálně je to nejméně zábavná část, ale z pohledu následné realizace, ta nejdůležitější.

Dokumentace obsahuje detailní výkresy a výměry, řezy terénem, materiálové listy, specifikace rostlin a jak o ně pečovat. Nechybí ani podrobný výkaz výměr se specifikací položek a postupů, které slouží jako kontrola při realizaci.

naše projekty