ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA

Vejtán nabízí vypracování studie návrhu zahrady, parku a veřejného prostranství nebo řešení zeleně administrativních projektů. Součástí našich studií jsou zpravidla vizualizace poskytující mnohem reálnější pohled na navrhovaný prostor a dávají možnost řešení lépe uchopit. 

Obvyklý postup:

  • Vše začíná bezplatnou úvodní konzultací, kde proběhne seznámení, probereme Vaše přání a představy a společně vytvoříme zadání návrhu. Zároveň provedeme základní průzkum lokality.
  • Zašleme Vám cenovou kalkulaci na zhotovení požadovaného úkonu.
  • Po odsouhlasení nabídky začneme zpracovávat koncepční řešení návrhu zahrnující rozdělení zón zahrady, vytvoříme vizualizace a poskytneme inspirační podklady pro lepší představu návrhu.
  • Jakmile si koncepční řešení odsouhlasíme s klientem, vypracujeme půdorysnou studii prezentující prostorové rozvržení a uspořádání jednotlivých ploch a prvků zahrady jako jsou dřeviny, jednotlivé záhony, cesty, travnaté nebo vodní plochy či drobné stavby. To je fáze, při které ladíme použité materiály a další možný mobiliář. 
  • Poslední krok je zpracování technické dokumentace k již provedenému návrhu, které slouží jako podklad pro samotnou realizaci. 

Zahrada s vinným sklípkem

Malá zahrada

Zahrada v Odolené Vodě

Zahrada s vodopádem

Park Činěves

Písková Lhota